Met enige regelmaat wordt LTO Noord benaderd als gastspreker door het agrarisch onderwijs. LTO Noord gaat graag met studenten in gesprek! Daarom heeft zij een vast aanbod gastlessen ontwikkeld, die onderwijsinstellingen kunnen aanvragen. 

Op deze wijze geeft LTO Noord agrarische jongeren in opleiding een kijkje in de keuken in het speelveld van belangenbehartiging. Scholen kunnen daarbij kiezen uit twee verschillende thema’s.

Gastles 1: lobby en belangenbehartiging in de land- en tuinbouw, de kunst van het jongleren!
Tijdens deze gastles neemt Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord en melkveehouder, studenten mee in de dilemma’s, uitdagingen en aanpak van belangenbehartiger LTO Noord. Eigenlijk is belangenbehartiging het in de lucht houden van vele ballen, terwijl de focus moet blijven op de strategische lijnen. Dirk neemt de studenten mee in dat proces en legt uit hoe hij hiermee omgaat. Tijdens deze gastles worden studenten gestimuleerd om hun eigen beeld te vormen over de (toekomst van de) land- en tuinbouw, lobby en belangenbehartiging.

Gastles 2: nieuws en imago van de land- en tuinbouw
Boeren en tuinders zijn veel in het nieuws. Recente voorbeelden zijn stikstof, boerenprotesten en de coronacrisis. Wanneer is iets nieuws en hoe gaat een journalist te werk? Tijdens de gastles kijken we naar krantenkoppen en artikelen in landelijke en regionale kranten. Daarnaast gaan de studenten aan de slag met het imago van de sector. Hoe werkt de agrarische sector aan haar imago? Welke voorbeelden zijn er en wat kun je zelf doen?! Deze gastles wordt verzorgd door Anne-Marie Rops, redacteur bij LTO Noord voor Nieuwe Oogst, het agrarisch vakblad en ledenblad van LTO Noord.

Een gastles aanvragen?
Meer weten over ons gastlessen aanbod of namens een onderwijsinstelling een gastles aanvragen? Neem dan contact met ons op via info@ltonoord.nl