Jaarlijks biedt LTO Noord gastlessen aan voor studenten, hier vind je het overzicht.

Beschikbare opties

Optie 1: Lobby en Belangenbhartiging in de land- en tuibouw, de kunst van het jongleren!

Deze gastles wordt op maat aangeboden voor studenten in het mbo (laatstejaarsstudenten niveau 3 en 4), hbo en wo die een agrarisch gerelateerde opleiding volgen. Opdrachten en inhoud zijn aan te passen aan het niveau en de leerdoelen van de opleiding.

Tijdens deze gastles neemt Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord en melkveehouder, studenten mee in de dilemma’s, uitdagingen en aanpak van belangenbehartiger LTO Noord. Zo wordt gesproken over het samenspel met andere partijen en hoe je het collectieve belang moet afwegen ten opzichte van het individuele belang. Eigenlijk is belangenbehartiging het in de lucht houden van vele ballen, terwijl de focus moet blijven op de strategische lijnen. Dirk neemt de studenten mee in dat proces en legt uit hoe hij hiermee omgaat.

Belangrijke speler in de belangenbehartiging is de politiek. Hoe krijg je dingen voor elkaar en welke toon voer je in zo’n
gesprek? Dirk zal uitleggen hoe je duidelijk kunt maken wie de baas op het agrarisch bedrijf is, zonder daarmee vijanden te
maken. Want met de partijen waarmee je nu aan tafel zit, zit je dat in de toekomst weer. Het is dus belangrijk om de persoonlijke banden goed te houden.

Tijdens de gastles worden studenten gestimuleerd om hun eigen beeld te vormen over de (toekomst van de) land- en tuinbouw, lobby en belangenbehartiging. Het is een interactief gesprek tussen Dirk en studenten, maar ook zullen studenten worden gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan en zo een visie op de toekomst te vormen.
‘Democratische belangenbehartiging is nog steeds effectief. wat overigens niet wil zeggen dat je niet af en toe met de vuist op tafel moet slaan.’

Na deze gastles hebben studenten kennis opgedaan van:

  • De structuur, werkwijze en invloed van agrarische belangenbehartiging op gemeentelijk, provinciaal , landelijk en europees niveau.
  • Hoe belangenbehartigers omgaan met verschillende belangen, ethiek en politiek.
  • Visievorming op de toekomst van de land- en tuinbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Optie 2: Nieuws en imago van de land- en tuinbouw

Deze gastles is geschikt voor laatstejaarsstudenten mbo-niveau 3 en 4. Deze gastles bestaat uit twee lesuren onder leiding van Anne-Marie Rops, redacteur bij LTO Noord voor Nieuwe Oogst. Nieuwe Oogst is het multimediale platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB.

Nieuws
We kijken naar ‘nieuws’; wanneer is iets nieuws en hoe werkt een journalist? Wanneer is het voor jóu nieuws? We kijken naar krantenkoppen en artikelen in landelijke en regionale kranten én natuurlijk die uit Nieuwe Oogst.

Hoe komen de studenten aan nieuws? Boeren in het nieuws (stikstofprobleem, boerenprotesten, gevolgen van de corona-crisis voor de agrarische sector); wat raakt je, wat doet het met je? Hoe ga je ermee om? Wat doet een filmpje met positief nieuws vanuit de sector met jou? En met de burger?

Imago van de land- en tuinbouw; dat ben je zelf!
We gaan aan de slag met imago. Hoe wordt vanuit de agrarische sector gewerkt aan het imago van de land- en tuinbouw? Welke voorbeelden ken je? Wat doe je zelf, wat kun je zelf doen om positief in beeld te komen bij de burger? (‘Vertel je eigen verhaal!’).
‘De grootste groep nederlanders woont in de stad, de grote vraag is hoe je daar verbinding mee houdt.’
Daarbij krijgen de studenten de opdracht om een positief spandoek te maken voor de sector.

Na deze gastles hebben studenten kennis opgedaan van:

  • Kritisch lezen en beoordelen van nieuws.
  • Het belang van maatschappelijk draagvlak voor de sector en hoe het verhaal/nieuws
    vanuit de sector hieraan kan bijdragen.
  • Verbindend communiceren en acteren als (aanstaand) agrarisch ondernemer, medewerker op een agrarisch bedrijf of een andere functie in de land- en tuinbouw of aanverwante keten.

Een gastles aanvragen?

Stuur een mail naar info@ltonoord.nl. Vermeld daarbij uw naam, onderwijsinstelling, opleidingsniveau en de studierichting van de studenten. Geef ook aan welke gastles u wilt aanvragen en de periode waarin u bij voorkeur de gastles zou willen organiseren.

Flyer Gastlessen aanbod LTO Noord_210119