De Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij, Elsbeth Veltink geeft invulling aan het een leven lang ontwikkelen in de melkveehouderij. Dit doet zij in opdracht van ZuivelNL en LTO Nederland. Hiervoor heeft de kennismakelaar in het eerste jaar (mei 2017 tot en met april 2018) ingezet op het verkrijgen van een zo compleet mogelijk beeld van het onderwijsaanbod én de behoefte aan kennis in de melkveehouderijsector. Ook is onderzocht welke waarde er wordt gehecht aan goed werkgeverschap. Er zijn gesprekken gevoerd met melkveehouders, onderwijsinstellingen, bestuurders vanuit de melkveehouderij, aanbieders van cursussen en trainingen, bedrijfsadviseurs en agrarische uitzendbureaus. De resultaten van deze gesprekken zijn getoetst aan de door de LTO vakgroep Melkveehouderij ontwikkelde visie ‘Samen naar een nieuwe wij’. Daarna is voor onderstaande vier thema’s uit deze visie benoemd welke activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de visie. De kennismakelaar zet tot en met april 2020 in op het uitvoeren van deze activiteiten.

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over deze onderwerpen, neem dan contact op met Elsbeth Veltink.

Download de factsheet