Grip op je bedrijf is een opleidingsprogramma voor boeren en tuinders, met HBO+ niveau, die hun bedrijf klaar willen maken voor de toekomst. Ondernemers die hun ondernemerschapscompetenties willen professionaliseren om ook in de toekomst effectief te kunnen ondernemen.

Zij zien persoonlijk leiderschap, het pakken van de eigen regie vanuit de eigen intrinsieke motivatie, als belangrijk vertrekpunt. De deelnemers gaan pro-actief, met deskundige en professionele begeleiding aan de slag met het vinden van de eigen antwoorden. Ze zijn bereid zijn om hun kansen en mogelijkheden actief te onderzoeken en doen dat op 3 niveaus:

  • Wie zijn ze zelf als ondernemer;
  • Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor het bedrijf;
  • Wat zijn de kansen en mogelijkheden in de omgeving.

Tijdens het onderzoeken van dit pad schenken we aandacht aan persoonlijke vorming door te werken met een gedragsanalyse (DISC), is er individuele coaching en maken we gebruik van het invullen van het Business Model Template voor het eigen bedrijf vanuit het oogpunt van duurzaam organiseren. Het maximum aantal deelnemers per groep is 12.

Meld je direct aan via deze link!

Programma

Het programma Grip op je Bedrijf kent een doorlooptijd van 9 maanden. De start is op 4 februari 2021 en de afronding is in week 40 van (oktober) 2021.

Meer informatie over dit programma vind je op de website van LTO Academie.

Resultaat

Aan het einde van dit programma hebben de deelnemers zich verdiept in zichzelf, hun bedrijf en de omgeving / context. Het concrete toekomstplan, samengesteld op basis van het Business Model Template, is in grote lijnen klaar. De ondernemer is met de afronding van het opleidingsprogramma klaar voor verdere inkleuring van het plan en de operationele vervolgstappen.

Tijdens de laatste lesdag krijgt de deelnemer de kans om het eigen bedrijfsplan te pitchen aan een Dragons’ Den, een panel van vier mensen met specifieke expertise. Tot slot wordt er een netwerk event georganiseerd middels een webinar waarin de resultaten (van de deelnemers) van het programma worden gedeeld.

Investering

Deze opleiding is ontwikkeld voor agrarisch ondernemers die de volgende stap willen zetten in het ondernemerschap en voorbereid willen zijn op de toekomst. Door de deelnemende partners die dit initiatief ondersteunen is de investering voor ondernemers om deel te nemen €2.495,- ex. BTW. Ben je lid van LTO? Dan is de investering €1995,- ex. BTW.

Heb je vragen over het opleidingsprogramma? Neem contact op met Carmen van Dam (06-83661050) of Juul Smeets (06-82476970).