Het project Boer van de Toekomst (locatie Lelystad) is een samenwerking tussen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en Boerderij van de Toekomst om praktijk en theorie bij elkaar te brengen. In 2022 worden excursies georganiseerd op 10 maart, 20 april, 12 mei, 2 juni, 16 juni, 4 juli, 25 augustus en 15 september. Ook in 2023 worden excursies gehouden, zowel in Lelystad als ter zijner tijd op regionale Boerderijen van de Toekomst elders in het land.

Aanmelden kan via deze link. 

Achtergrondinformatie 

Hoe boeren we over tien jaar? In het project Boer van de Toekomst verbindt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer deze vraag van de Boerderij van de Toekomst aan de praktijkervaringen van boeren en tuinders. Boeren, tuinders en wetenschappers gaan hierover in gesprek met elkaar tijdens excursies naar de Boerderij van de Toekomst in Lelystad.

Op de proeflocatie in Flevoland vind je voorbeelden van duurzaam bodembeheer, oplossingen voor verdichting, omgaan met te droog of te nat. Tegelijkertijd komen politiek en maatschappelijk gevoelige thema’s aan bod, denk aan verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en het vergroten van biodiversiteit. Boeren en tuinders maken zich zorgen over de afzet, de onvoorspelbaarheid van beleid, en de ogen van de maatschappij die continu meekijkt maar niet van de hoed of de rand weet.

Praktijk doorgeven aan beleidsmakers

Naast een rondleiding over het veld en langs het machinepark is het gesprek over kansen en uitdagingen in de agrarische sector een nadrukkelijk onderdeel van de excursie. Ons Spel van de Toekomst helpt bij het voeren van dit gesprek. Met stellingen, vragen en een beetje competitie kan iedereen zijn of haar zegje doen. “Ik vind het minstens zo belangrijk dat wij praktische kennis en ervaringen van boeren doorgeven aan beleidsmakers en bedrijven die alternatieve middelen en technologieën ontwikkelen”, aldus Pieter de Wolf, projectleider Boerderij van de Toekomst.

Meer weten over Boerderij van de toekomst? Ga naar www.farmtothefuture.nl  

Meer weten over Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Ga naar www.agrarischwaterbeheer.nl