Gezonde koeien zijn blije kloeien, we streven naar: minder ziektes, minder stress en meer plezier in je werk. Gezonde koeien geven meer melk en de kosten voor de dierenarts zijn lager. Allemaal goede argumenten om je verder te verdiepen in betere diergezondheid. Op de website www.opleidenmelkveehouderij.nl vind je een actueel aanbod van trainingen, cursussen, opleidingen en studiegroepen.

Huidig aanbod diergezondheid

Hieronder vind je het huidige aanbod van opleidingen of trainingen op het gebied van diergezondheid zoals bekend bij Opleiden Melkveehouderij in januari 2021.

  • Diverse cursussen van Dairy Training Centre
  • Studiegroep ‘Animal Care’ van ZLTO
  • Diverse trainingen van KoeSignalen
  • Diverse cursussen van Aeres Training Centre

Klik hier voor het actuele overzicht!

LTO over diergezondheid

Ook LTO maakt zich hard voor het voorkomen van dierziekten. Onderstaande hierover is onder andere te vinden op de website van LTO Noord:

“Veeziekten komen al eeuwenlang voor en zijn geen uitwas van de moderne intensieve veehouderij. Vroeger was de enige manier om dierziekten te bestrijden, het afmaken van dieren en ze vervolgens te begraven of verbranden. Vanaf 1900 nam de ontwikkeling van vaccins een vlucht en vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd de toepassing van antibiotica bij de mens mogelijk.

Vanuit de portefeuille diergezondheid focussen wij ons met name op het voorkomen van dierziekten. Dit doen we door vraagstukken over zoönose en antibioticareductie volledig en proactief met de sectoren aan te pakken. We richten ons bij projecten op onder andere communicatie en de ontwikkeling van handvatten voor de veehouder. Ook stimuleren en organiseren we de dialoog  tussen dierenarts en huisarts; dierenarts, erfbetreder en veehouder en dialogen tussen veehouder en omgeving. Daarnaast zijn we actief in het netwerk van de humane en veterinaire wereld om tijdig van actuele zaken op de hoogte te zijn en partijen samen te brengen.”

Duurzamezuivelketen.nl over diergezondheid

Ook op de website duurzamezuivelketen.nl, een samenwerking tussen de zuivelondernemingen en de melkveehouders, wordt gesproken over het belang van goede diergezondheid. Zo is onder andere te lezen:

“Melkveehouders zorgen zo goed mogelijk voor hun koeien. De koe is het belangrijkste kapitaal van de boer en een gezonde koe die lekker in haar vel zit, geeft immers meer melk. Een goede gezondheid met zo min mogelijk ziektes en een lange levensduur, dat wil iedere melkveehouder.”

Dit samenwerkingsverband heeft de volgende doelen gesteld:

  • Verantwoord antibioticagebruik naar de standaarden van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)
  • Gemiddelde leeftijd van koeien verlengen met 6 maanden
  • Verbeteren score dierenwelzijn