Tussen 8 april en 3 juni 2021 worden er 4 kringloopbijeenkomsten, bestaande uit 2 webinars en 2 Teams-sessies, georganiseerd door Praktijkcluster Dier, Praktijkcluster Agro en Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij. Het doel is om de veehouderij en akkerbouw docenten bij elkaar te brengen. Verschillende actuele onderwerpen en interessante sprekers zullen de revue passeren!

Voor wie

Deze kringloopbijeenkomsten worden georganiseerd voor leraren uit het agrarisch mbo- en hbo-onderwijs. De komende dagen worden uitnodigingen verstuurd naar meer dan 300 personen.

Programma

Webinar: Voedselsysteem ‘nu en nabije toekomst’

Locatie: Studio Nieuwe Oogst, Zwolle
Datum/tijd: 8 april van 16.00 tot 17.00 uur
Sprekers:

 • Imke de Boer (WUR)
 • Frank Post (veehouder)
 • Cor Duim (Praktijkscluster Dier) 

Onderwerpen:

 • Aanleiding van Docentdagen 2021
 • Transitie van melkvee / akkerbouw en de rol van het dier
 • Samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij

Teams: Praktijkverhalen ‘mineralen’

Locatie: Teams
Datum/tijd: 22 april van 16.00 tot 17.00 uur, na afloop mogelijkheid tot (thuis)borrel

Sprekers:

 • Ruud Hendriks (praktor)
 • Geert Stevens (veehouder / Koeien en Kansen) 

Onderwerpen:

 • Kringlooplandbouw
 • Reflectie praktiserende boer op kringlooplandbouw

Webinar: Kloof politieke ambitie en toekomstperspectief boer (€€) 

Locatie: Studio Nieuwe Oogst, Zwolle
Datum/tijd: 20 mei van 16.00 tot 17.00 uur

Sprekers:

 • Leendert Jan Onnes (NAJK)
 • Rudy Rabbinge

Onderwerpen:

 • Kansen akkerbouw in kringlooplandbouw
 • Landbouwtrends
 • Ketenbeïnvloeding

Teams: Zit er winst in samenwerking en hoe brengen we werelden bij elkaar?  

Locatie: Teams
Datum/tijd:  3 juni van 16.00 tot 17.00 uur, na afloop mogelijkheid tot (thuis)borrel


Sprekers:

 • Pierre Berntsen (ABN AMRO)
 • Iris Bouwers (LTO Nederland)
 • Gerben Kleine Haar (Zone.College)
 • Miriam van Bree (Praktijkcluster Agro)
 • Cor Duim (Praktijkcluster Dier)

Onderwerpen:

 • Visie op samenwerking vanuit ABN Amro
 • Vooruitblik op GLB
 • Reflecteren op de bijeenkomsten
 • Stimuleren van regionale samenwerking
 • Hoe geven we samenwerking vorm?