‘Diergezondheid’, ‘Financieel management’ en ‘Gezond en veilig werken’ zijn volgens jonge melkveehouders de belangrijke thema’s de komende jaren

In de periode van eind 2018 t/m begin 2019 hebben 46 jongeren (tussen de 18 en 35 jaar) een enquête ingevuld over de kennisbehoefte in de melkveehouderij. De enquête was te bereiken via de website www.opleidenmelkveehouderij.nl. Via de sociale media kanalen van Opleiden melkveehouderij, maar ook via bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en de Agrarische Jongeren is aandacht besteed aan deze enquête. De factsheet met de uitslag geeft een beeld van de huidige situatie en de wensen en behoeften van jongeren met betrekking tot opleiden en leren.

Toekomstplannen

Toekomstplannen worden voornamelijk uitgestippeld voor vijf jaar (67%), een middellang termijn. Slechts 13% kijkt tien jaar of langer vooruit. 9% kijkt één jaar vooruit en 11% van de ondervraagden geeft aan op dit moment niet bezig te zijn met het maken van toekomstplannen.

Bij het ontwikkelen van toekomstplannen geeft 94% aan dat familie betrokken wordt. Andere partijen die vaak betrokken worden bij het ontwikkelen van toekomstplannen zijn financiers, de omgeving (buren / vrienden) en afnemers van producten (zuivelondernemer, retail, consumenten). De ondervraagden geven aan dat de overheid (25%), onafhankelijke adviesbureaus (20%) en maatschappelijke organisaties (15%) minder vaak betrokken door hen betrokken worden bij de ontwikkeling van toekomstplannen.

Belangrijke thema’s voor de komende jaren

Volgens de ondervraagde jongeren zijn de volgende tien thema’s belangrijk in de komende jaren:

1. Diergezondheid
2. Financieel management
3. Gezond en veilig werken
4. Dierwelzijn
5. Eiwit van eigen land
6. Opfriscursus praktische handelingen
7. Contact boer-burger
8. Fokkerij / duurzaam vee
9. Kringlooplandbouw
10. Energie opwekken

Volgens de ondervraagden is er van de meeste onderwerpen in deze top 10 al voldoende kennis beschikbaar. Zij hebben geen behoefte aan extra kennis over thema’s 1, 3, 4, 6, 7, 8 en 10. Echter geven zij aan dat bijscholing gewenst is over thema’s 2, 5, 9. Daarnaast is bijscholing gewenst over ammoniak.

Verzamelen van informatie

10% van de ondervraagden heeft geen budget voor bijscholing. 55% beschikt over een klein budget en 35% over een gemiddeld budget. Meest geraadpleegde informatiebronnen zijn vakbladen (85%), collega-melkveehouders (59%) en studiegroepen (57%).

Bekijk de factsheet voor alle uitkomsten van het onderzoek.

Download de factsheet ‘Resultaten enquête Opleiden melkeeveehouderij – jongeren’