Minder ammoniakuitstoot, meer melkopbrengst per koe en meer kennis van de bodem en dus hogere opbrengsten van gras en gewas en een gezonde bodem. Dat is in het kort de uitkomst van het vijfjarige project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

In Overijssel hebben 455 boeren meegedaan aan het project. De wens om als melkveehouder te verduurzamen houdt veel boeren bezig. Maar hoe doe je dat? Samen met onder meer de Wageningen Universiteit, boerenbelangenorganisatie LTO, verschillende waterschappen en de provincie is gekeken hoe het aanpassen van je bedrijfsvoering invloed heeft op bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot.

Grote stappen gezet

Geert Stevens uit Holten is een van de 455 Overijsselse boeren die meedoen aan het project Vruchtbare Kringloop Overijssel. “De afgelopen vijf jaar heeft de sector grote stappen gezet. Wij in onze bedrijfsvoering ook. Het is aangetoond dat wij minder ammoniak uitstoten en dat is in deze tijd van stikstofdiscussie belangrijk. Onze koeien blijven langer bij ons, daardoor hebben wij ook minder jongvee nodig. Dat scheelt ook weer in je uitstoot en in de milieubelasting. Het gaat allemaal om de juiste balans en inzicht van je bedrijfsvoering.”Verduurzamen vindt boer Stevens belangrijk, maar het is ook belangrijk dat er onder de streep financieel wat overblijft. Een boer is ook een ondernemer. “Maar als wij de milieubelasting kunnen verminderen en de opbrengst kunnen verbeteren weet ik zeker dat er heel veel boeren in meegaan.”

Aandachtspunten

Het gebruik van mestsoorten en mesthoeveelheid blijft een punt van aandacht zodat de uitspoeling van nitraat niet toeneemt. Maatregelen om de ammoniakuitstoot te verminderen blijven ook nodig.Stevens is blij dat hij meedoet aan het project. Hij heeft veel geleerd en met hem velen. Soms klinkt het logisch, maar het moet wel uitgelegd worden en met een goede onderbouwing waarom je iets anders zou gaan doen.”Mest verdunnen met water is bijvoorbeeld een maatregel. Dat kost geld, maar aan de andere kant levert het ook een gezondere bodem en dus opbrengst van je gewas op. Ook hebben wij keuzes gemaakt in de manier wanneer wij ons gras maaien voor voer. Dat leer je allemaal en door die ervaringen te delen kom je samen verder.”

Eiwit

De Vruchtbare Kringloop Overijssel pleit voor minder eiwit in het rantsoen van koeien, ook dat heeft positieve invloed op de uitstoot. Met daarbij de kanttekening dat de gezondheid van de koe er niet onder mag lijden.De Holtenaar beaamt dat te weinig fosfor in het rantsoen van de koe tot problemen kan leiden. “Daar kan je op sturen, ook met je krachtvoer. Wij hebben daarin nu wel de grens bereikt, net als in het verminderen van het aantal jongvee. Als boer wil je het beste voor je dieren.”Wie meer wil lezen over de Vruchtbare Kringloop Overijssel, de uitkomsten en aanbevelingen, dat kan hier.

BRON: RTV Oost