De kop is er af! De eerste deelnemers hebben de cursus bodemkunde afgerond. In drie dagdelen kregen zij informatie over maatregelen en denkrichtingen voor optimaal bodembeheer. In groepen van maximaal 20 akkerbouwers of veehouders gingen zij in op de theorie en letterlijk met de handen in de grond. De combinatie van gedrevenheid en kennis vanuit de docenten van onder meer Louis Bolk Instituut en Van Hall Larenstein maakte indruk.

Volgens een van de deelnemers maken de ontwikkelingen in de maatschappij en de regelgeving duidelijk dat een veel meer natuurlijke werkwijze van boeren verwacht wordt. “Je hoeft daar niet hals over kop in te springen, maar me goed in de materie verdiepen leek mij wel handig. Ik volgde deze cursus, omdat ik denk dat meer kennis mij, als gangbare boer, kan beschermen tegen een overmatige inschatting van de kansen en het te lichtvoetig opnemen in beleid en regelgeving.”

Voor de meeste agrarische bedrijven geldt dat de bodem het duurste productiemiddel is. Daarom is het bedrijfsmatig gezien interessant om te werken aan verbetering van de bodemkwaliteit. Na afloop van de cursus gaf een van de deelnemers aan: “Met de bodemmonsters die ik heb, wil ik zelf een goed bemestingsplan kunnen maken. Zonder adviseur.” Een andere deelnemer kreeg tijdens de cursus antwoord op de vraagt “hoe het op veen wel wil en op zand niet”.

Wilt u de bodem centraal zetten op uw bedrijf en wilt u werken aan de bodemvruchtbaarheid? Dan kunt u nog voor het groeiseizoen start de cursus bodemkunde volgen. Aan de hand van theorie, illustraties en interactie wordt tijdens de bodemcursus ingegaan op de fysische, chemische en biologische bodemkenmerken die van belang zijn voor een vitale bodem. Op de cursussen die starten op 3 en 5 maart 2020 zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meld u nog snel aan! www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/cursus