Een gezonde bodem is de basis voor een gezond gewas en van een goede opbrengst. Hoe goed kent u uw bodem? De Cursus Bodemkunde helpt u een eind op weg. De cursus start vanaf half december, dus schrijf u snel in!

LTO Noord heeft samen met de onderwijsinstellingen Van Hall Larenstein, Terra Next en Nordwin College en met de beste bodemexperts de Cursus Bodemkunde voor u samengesteld. Een praktische cursus over goed bodemleven voor natuur én gewasproductie. De cursus geeft u de meest recente inzichten die tijdens uw agrarische opleiding nog niet aan de orde kwamen. Nu u dagelijks werkt met de bodem, is het de hoogste tijd uw kennis weer op te poetsen hoe u de bodem en natuur vooruit kunt helpen.
De cursus geeft u handvatten, voorbeelden uit de praktijk en leert u om zelf uw bodem te beoordelen. U krijgt inzicht in welke maatregelen de weerbaarheid en bodemvruchtbaarheid verbeteren. En om effectiever gebruik te maken van aanbevelingen van adviseurs en onderzoekers.

Leer de bodem beter kennen!
De cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling voor bodem(leven) en bestaat uit 3 dagdelen van ongeveer 3 uur. Tijdens elk dagdeel diepen twee deskundige gastsprekers een onderwerp uit. De cursus wordt op verschillende locaties in Groningen, Friesland en Drenthe aangeboden. De cursus is op maat gemaakt voor grondsoort en sector.

Doelgroep
Deze cursus wordt van harte aanbevolen bij akkerbouwers, tuinders en veehouders die hun kennis over bodem en de relatie met bemesting, stikstofemissie, biologie en gewas willen updaten.

Cursusleiders
De cursus Bodemkunde wordt u aanboden vanuit het project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’ en wordt gegeven door bodemexperts van o.a. Wageningen UR, Aequator, NMI en Louis Bolk Instituut.

Kosten
De provincies en waterschappen in Friesland, Drenthe en Groningen dragen financieel bij aan deze cursus, zodat uw eigen investering 150 euro ex BTW bedraagt.

Aanmelden
Bent u akkerbouwer, tuinder of veehouder en wilt u aan de slag met gewasopbrengst en bodemkwaliteit? Schrijf u snel in via www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/cursus

Meer info (data/locaties): VBNB-flyer-Bodemcursus

BRON: LTO Noord