Projectleider Elsbeth Timmerman is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de AgroZorgWijzer, een initiatief om boeren die psychosociale problemen hebben te helpen. Nieuw is de samenwerking met het agrarisch onderwijs: “Studenten krijgen soms te maken met veehouders waarmee het minder goed gaat, goed om te leren daarover te praten.”

Het boerenbestaan is niet altijd makkelijk en leidt soms tot psychosociale problemen. Ondernemers praten daar meestal niet graag over en dit maakt het lastig om een helpende hand te bieden. Om dit makkelijker te maken, heeft de zuivelsector AgroZorgwijzer opgezet. Een project om zogenoemde erfbetreders en collega-boeren te helpen bij het herkennen van signalen en het aangaan van het gesprek. ‘Wet- en regelgeving, fluctuerende prijzen, negatieve publiciteit en ga zo maar door.

Erfbetreders signaleren

Allerlei zaken zijn niet alleen van invloed op je bedrijfsvoering, maar veroorzaken ook emoties, en dat leidt soms tot persoonlijke problemen. Erfbetreders kunnen helpen om boeren met problemen op het spoor van passende hulpverlening te brengen’, zegt Elsbeth Timmerman, projectleider bij Projecten LTO Noord en nauw betrokken bij de ontwikkeling van AgroZorgwijzer. Ze richt zich daarbij op trainingen en voorlichting. ‘Voor erfbetreders ontwikkelen we naar behoefte lezingen, workshops en trainingen op maat. Ook benutten we bestaande trainingen zoals de training ‘Signaleren verminderde dierzorg’ van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren’, aldus Timmerman.

Agrarisch onderwijs

Nieuw in het project AgroZorgwijzer is de samenwerking met het agrarisch onderwijs. ‘Ook leerlingen van onze scholen krijgen soms te maken met veehouders waarmee het minder goed gaat. Thuis, maar ook bijvoorbeeld bij een stageboer’, vertelt Irma van den Tweel, docent veehouderij bij Aeres MBO Barneveld. In gesprek met mensen van AgroZorgwijzer ontstond het idee om een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee docenten het signaleren van problemen met hun studenten kunnen bespreken. ‘En ook over de lastige vraag: wat doe je daar dan mee?’, zegt Van den Tweel.

Ontwikkeling animatiefilm

Samen met Timmerman, een docent van Zone.College, en een trainster is een animatie ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om het onderwerp bespreekbaar te maken. In de animatie fietst een student langs een voormalig stagebedrijf en ziet dat het er niet goed gaat. De dieren zien er slecht uit, de boerderij is verwaarloosd. De boer wimpelt de student af, maar die gaat uiteindelijk toch het gesprek aan met de boer. ‘Praat met elkaar’, is de boodschap die we willen meegeven.’ De animatiefilm is in januari 2020 gepresenteerd en is beschikbaar voor alle agrarische scholen.

Van den Tweel tekent aan dat leerlingen zelf soms ook te maken krijgen met psychische problemen. ‘Ook daar vragen we aandacht voor. We willen als school een veilige plek creëren. We kunnen niet de problemen oplossen, maar wel met ze praten en in contact brengen met de vertrouwenspersoon binnen de school.’

Kijk voor meer informatie over AgroZorgwijzer op agrozorgwijzer.nl.