KoeSignalen

Altijd al een gratis KoeSignalen training willen volgen bij CowSignals®? Dat kan!

CowSignals® biedt alle Nederlandse melkveehouders een gratis KoeSignalen training aan.

Door jouw SABE-voucher in te zetten kun jij een training volgen. De training vindt plaats in het najaar van 2021.

Er is keuze uit drie verschillende trainingen:

 1. Online & bedrijfsbezoek
 2. Online & praktisch
 3. Online & digitaal klaslokaal

Benieuwd wat de trainingen precies inhouden?

KoeSignalen, JongveeSignalen, KlauwSignalen en Stress-vrij omgaan met koeien. Deze onlinecursussen geven je meer lol in je werk, minder zieke koeien en meer melk.

Veehouders en adviseurs (200.000) uit 70 landen hebben deze cursus inmiddels gedaan en ze zijn erg enthousiast.

KoeSignalen, JongveeSignalen, KlauwSignalen en Stress-vrij omgaan met koeien zijn alle vertaald in het Nederlands en duren gemiddeld 3-5 uur.

Daarnaast zijn er nog meerdere cursus onderwerpen Engelstalig te verkrijgen.

Klik hier voor meer informatie!

Stop het verspillen van geld en moeite aan zieke en kreupele koeien. U kunt veel doen om ziekten te voorkomen. Dit kunt u leren door middel van live training(en) in een groep.

Leer wat de beste veehouders doen! Heeft u interesse om een dagtraining te volgen met de studiegroep, verkoopmanagers, dierenartsen of bedrijfsadviseurs? Neem contact op met info@cowsignals.com .

 • KoeSignalen

De basis: kijk naar de lichaamstaal van de koe en vertaal dit in uw management. Tijdens deze training leer je over de 6 vrijheden van weidegang: voedsel, water, licht, lucht, rust en ruimte. Je leert hoe je gezonde en stressvrije koeien krijgt.

Einddoel: verleng het leven van je koe van 3 naar 5 lactaties

 • KlauwSignalen

De hoeven van onze koeien zijn de zwakste schakel in hun gezondheid en welzijn. Leer hoe u zich kunt concentreren op preventie, zodat u geen tijd meer besteed aan de behandeling van kreupele koeien.

 • JongveeSignalen

Kalveren grootbrengen kost geld. Om kwalitatief hoogwaardige vaarzen te leveren met een minimum aan arbeid, moet u elke fase van het proces goed benaderen. Logisch, zorgvuldig en slim werken. Deze training brengt u door het hele proces.

 • Droog naar vers

Wat heeft een koe nodig voor een goede start van een lactatie? Deze training leert u meer over het management van de droogstand, welke begint op de dag van droogzetten en eindigt 4 weken na het kalveren.

 • VruchtbaarheidSignalen

Laat ze tocht zien, wordt ze tochtig en wordt ze zwanger? Twee derde van het succes zit in het gemakkelijk afkalven en een goede start. Leer het tijdens de training over vruchtbaarheid.

 • Uier Signalen

Leer meer over de zes succesfactoren van uiergezondheid. Controle, weerstand, lage infectiedruk, melken en behandelen.

 • VoerSignalen

Deze training geeft de boer en zijn medewerkers de ondersteuning om iedere dag goed werk af te leveren met betrekking tot het maken, opslaan en voeren van een rantsoen dat de koe gezond en productief houdt.

 • Stress vrije omgang

We leren om te kijken en denken vanuit de koe. Hoe behandel je verplaats je een koe op een stress vrije manier?

 • Robotmelken

Een praktische en interactieve training over koegedrag en koegezondheid op robot bedrijven. Hoe zorg je ervoor dat koeien graag naar de robot gaan? We richten ons met name op ruimte, klauwgezondheid en pensvulling.

 • Bouwen voor de koe

We leren je denken vanuit het oogpunt van de koe en bouwen om in haar behoeften te voorzien. Zorg bij het stal ontwerp voor de 5 stromen: koe, boer, voer, mest en strooisel.

 • PeopleSignals

Het programma voor dierenartsen, voeradviseurs, stalontwerpers, fokdeskundigen en andere adviserende expert willen worden in adviesactivteiten. Leer andere mensen te overtuigen en op te leiden.

Een reeks van boeken, posters en andere informatieproducten presenteert op toegankelijke wijze praktische kennis over diergericht melkveehouden in vele talen.

De boeken zijn via deze link te vinden.

Wija Digital Marketing

WAT LEER JE?
De visie voor het voorbestaan van jouw bedrijf verder ontwikkelen door de nu zo noodzakelijke C van communicatie te integreren in je bedrijfsstrategie.
Het helpt jou om het verhaal van jou en jouw bedrijf helder te positioneren, waarom doe je de dingen die je doet, wat is je toekomst visie en waarom geloof je in jouw bedrijf, waar ben je trots op en waarom ben je waardevol voor je omgeving.

 

WAAROM
Voor waardering en respect is het belangrijk om een comunicatiestrategie te ontwikkelen als antwoord op de ¨georganiseerde¨ weerstand tegen de melkveehouderij sector. Hierbij is het van groot belang dat we allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Wat dit verhaal is leer je bij de melkvee studieclub.

Hogenkamp Agrarische Coaching

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan enorm snel. De combinatie van vakmanschap én ondernemerschap zijn belangrijker dan ooit. De financiële problemen nemen toe. Om levensvatbaar te blijven en te voldoen aan de wetgeving op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn ligt uitbreiden voor de hand, maar de banken financieren niet meer bij en er is steeds minder draagvlak vanuit de maatschappij. Zorgen in het achterhuis werken vaak door in het voorhuis. De communicatie wordt moeizamer, waardoor relaties onder druk komen te staan, juist op een moment dat dit zo belangrijk is.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

De agrarisch ondernemer van de toekomst zit zelf aan het stuur, beslist zelf met wie en hoe hij zaken doet, staat zowel privé als zakelijk stevig in de schoenen, verwerft kennis en informatie uit bewust gekozen bronnen, heeft een integraal overzicht over zijn bedrijf en de tools in handen om zijn bedrijf verder uit te bouwen, letterlijk door schaalvergroting of figuurlijk door een onderscheidende, prikkelende wijze van ondernemen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Bedrijfsbeëindiging is van alle tijden in de agrarische sector. Zo lang het ver van je bed is, lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar dan ineens is het moment daar, dat je zelf voor de keuze staat. Dan ineens komt het besef dat er veel meer bij komt kijken dan het vinden van een nieuwe baan. In geen enkele andere sector is de verbinding tussen gezin, werk en eigendom zo verweven als in de agrarische sector.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Het team van Hogenkamp Agrarische Coaching biedt de landelijke vertrouwenslijn voor de gehele Nederlandse agrarische sector. Deze vertrouwenslijn is kosteloos toegankelijk voor iedere Nederlandse agrariër die behoefte heeft aan het delen van een persoonlijk verhaal of aan een verwijzing naar professionele hulpverlening op sociaal-emotioneel vlak. De vertrouwenslijn wordt bemand door professionals die vanuit hun functie dagelijks begeleiding bieden aan agrariërs en hun omgeving.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching