Hogenkamp Agrarische Coaching

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan enorm snel. De combinatie van vakmanschap én ondernemerschap zijn belangrijker dan ooit. De financiële problemen nemen toe. Om levensvatbaar te blijven en te voldoen aan de wetgeving op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn ligt uitbreiden voor de hand, maar de banken financieren niet meer bij en er is steeds minder draagvlak vanuit de maatschappij. Zorgen in het achterhuis werken vaak door in het voorhuis. De communicatie wordt moeizamer, waardoor relaties onder druk komen te staan, juist op een moment dat dit zo belangrijk is.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

De agrarisch ondernemer van de toekomst zit zelf aan het stuur, beslist zelf met wie en hoe hij zaken doet, staat zowel privé als zakelijk stevig in de schoenen, verwerft kennis en informatie uit bewust gekozen bronnen, heeft een integraal overzicht over zijn bedrijf en de tools in handen om zijn bedrijf verder uit te bouwen, letterlijk door schaalvergroting of figuurlijk door een onderscheidende, prikkelende wijze van ondernemen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Bedrijfsbeëindiging is van alle tijden in de agrarische sector. Zo lang het ver van je bed is, lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar dan ineens is het moment daar, dat je zelf voor de keuze staat. Dan ineens komt het besef dat er veel meer bij komt kijken dan het vinden van een nieuwe baan. In geen enkele andere sector is de verbinding tussen gezin, werk en eigendom zo verweven als in de agrarische sector.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Het team van Hogenkamp Agrarische Coaching biedt de landelijke vertrouwenslijn voor de gehele Nederlandse agrarische sector. Deze vertrouwenslijn is kosteloos toegankelijk voor iedere Nederlandse agrariër die behoefte heeft aan het delen van een persoonlijk verhaal of aan een verwijzing naar professionele hulpverlening op sociaal-emotioneel vlak. De vertrouwenslijn wordt bemand door professionals die vanuit hun functie dagelijks begeleiding bieden aan agrariërs en hun omgeving.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching