Hogenkamp Agrarische Coaching

De ontwikkelingen in de agrarische sector gaan enorm snel. De combinatie van vakmanschap én ondernemerschap zijn belangrijker dan ooit. De financiële problemen nemen toe. Om levensvatbaar te blijven en te voldoen aan de wetgeving op het gebied van duurzaamheid en dierwelzijn ligt uitbreiden voor de hand, maar de banken financieren niet meer bij en er is steeds minder draagvlak vanuit de maatschappij. Zorgen in het achterhuis werken vaak door in het voorhuis. De communicatie wordt moeizamer, waardoor relaties onder druk komen te staan, juist op een moment dat dit zo belangrijk is.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

De agrarisch ondernemer van de toekomst zit zelf aan het stuur, beslist zelf met wie en hoe hij zaken doet, staat zowel privé als zakelijk stevig in de schoenen, verwerft kennis en informatie uit bewust gekozen bronnen, heeft een integraal overzicht over zijn bedrijf en de tools in handen om zijn bedrijf verder uit te bouwen, letterlijk door schaalvergroting of figuurlijk door een onderscheidende, prikkelende wijze van ondernemen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Bedrijfsbeëindiging is van alle tijden in de agrarische sector. Zo lang het ver van je bed is, lijkt het allemaal wel mee te vallen, maar dan ineens is het moment daar, dat je zelf voor de keuze staat. Dan ineens komt het besef dat er veel meer bij komt kijken dan het vinden van een nieuwe baan. In geen enkele andere sector is de verbinding tussen gezin, werk en eigendom zo verweven als in de agrarische sector.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Het team van Hogenkamp Agrarische Coaching biedt de landelijke vertrouwenslijn voor de gehele Nederlandse agrarische sector. Deze vertrouwenslijn is kosteloos toegankelijk voor iedere Nederlandse agrariër die behoefte heeft aan het delen van een persoonlijk verhaal of aan een verwijzing naar professionele hulpverlening op sociaal-emotioneel vlak. De vertrouwenslijn wordt bemand door professionals die vanuit hun functie dagelijks begeleiding bieden aan agrariërs en hun omgeving.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogekamp Agrarsiche Coaching

Jan van der Zee

Jan van der Zee, Aalten: “Al meer dan 30 jaar trek ik samen op met boeren, boerinnen, hun kinderen, overige familieleden, medewerkers en financiers. Er is geen boeren- en boerinnengeheim dat ik niet ken. Van binnenuit heb ik gezien en ervaren dat het een grote uitdaging is om als gezinsbedrijf te ondernemen in al haar facetten. Soms blijkt dat deze uitdaging (tijdelijk) te groot is. Hulp vragen kan een belemmering zijn en ik begrijp dat. Toch daag ik je uit om contact met me op te nemen. Ik luister graag naar jouw verhaal en kom desgewenst langs om samen te werken aan perspectief voor alle betrokkenen.”

Jan van der Zee is onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Een training, inleiding of workshop bij mij is nooit saai. Er wordt altijd gelachen. Zonder humor wordt naar mijn mening maar weinig kennis overgebracht. Naast dat er wordt gelachen, wordt er ook hard gewerkt. Wat de manier van kennisoverdracht van mij wellicht het meest typeert, is dat ik er niet voor kies om modellen en kunstjes aan te leren, maar een beroep doe op ieders houding. Dit begint in de meeste gevallen met een gezonde zelfreflectie. Van hieruit wordt er geslepen aan houding en van daaruit naar het gewenste gedrag van de deelnemers.

Een greep uit de trainingen* en workshops die ik verzorg: Leiding geven en personeelsmanagement; Life management; Empatisch luisteren; Arbeidsproductiviteit; Communiceren kun je leren; Samenwerken of samen werken; Groeien in ondernemerschap.  Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Jan van der Zee.

Als coach ondersteun ik bij het stellen van doelen en het behalen ervan. Dit kan zijn voor een individu of een groep. Vaak weet je zelf het goede antwoord op heel veel van je eigen vragen. De reden waarom je nog geen zicht hebt op dit antwoord is dat je de juiste vraag nog niet hebt gekregen. Vragen stel ik nooit lukraak; de ene vraag volgt de andere op. Het grote verschil tussen coachen en een training of opleiding is dat er geen vaardigheden of kennis wordt overgebracht. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Jan van der Zee.

Een oud gezegde luidt dat diegene die vrede stichten vrede zullen ervaren. Om vrede te bewerkstelligen heb je alle partijen nodig. Daar ligt mijn kracht als mediator. Ik spreek geen recht, maar laat iedereen tot zijn recht komen.

Luisteren naar elkaar, invoelen en inleven in de ander is een randvoorwaarde om tot begrip, constructieve onderhandelingen en uiteindelijk vrede te komen. Zo is ieder individu actief een vredestichter en zal uiteindelijk geluk ervaren.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Jan van der Zee.

Lianne Veenstra

In samenwerking met de lokale Rabobanken in Friesland, Groningen en Drenthe wordt het Rabo Opvolgers Perspectief aangeboden. Tijdens de training gaan we actief aan de slag met de toekomst van het bedrijf, passend bij jou als bedrijfsopvolger. Daarbij wordt je uitgedaagd om kritisch na te denken over de manier waarop het bedrijf aansluit op de actuele behoeften in de markt en samenleving. Niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten kijken.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra.

AB Vakwerk, actief in Friesland en Noord Holland, heeft te maken met continue veranderingen in de land- en tuinbouwsector. In een tweedaagse training en in vervolgbijeenkomsten op het boerenerf trainen we de medewerkers van AB Vakwerk in hoe je het beste op deze veranderingen in kunt spelen. Welke invloed heb jezelf en hoe blijf je duurzaam inzetbaar?

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra.

Samen met Alfa Accountants worden er een viertal themamiddagen voor ondernemers die hun bedrijf overdragen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan bod die bij een bedrijfsovername of -staking van belang zijn zoals de sociale, emotionele en organisatorische kant. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan economische, fiscale en juridische zaken.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra.

Hoe ga je om met de soms grote uitdagingen waar je met je bedrijf voor staat? Hoe maak je lastige zaken in je gezin bespreekbaar? Wat doe je als de spanning te groot wordt? Hoe ga je om met een bank, leverancier of overheid als je het moeilijk hebt? Wat doen deze zaken met jou als persoon, met je huwelijk of relatie, met je gezin en met je sociale contacten, kortom: hoe blijf je overeind?

Tijdens een inspirerende avond maken we deze gevoelige thema’s bespreekbaar, wisselen we ervaringen uit en krijgt u tips en handvatten mee voor de dagelijkse praktijk

Een greep uit mogelijke thema’s: Communicatie bij veranderingsprocessen, De balans tussen werk en privé, Ontwikkeling van jouw talenten Krijg anderen mee, begin bij jezelf” over het vormgeven en bespreekbaar maken van jouw ambitie, Ik ben boerin en daar ben ik trots op”, over de belangrijke positie van de vrouw in het agrarisch bedrijf, Vrouw met Boer(derij), hoe doe je dat? Bedrijfsoverdracht, Masterclass familiebedrijven voor agrarische studenten “over typisch boeren, samenwerken en communicatie in familiebedrijven, Hoe ga je om met teleurstellingen?, Opvolging van familiebedrijven.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra.

Welke koers ga je varen? Waarom maak je bepaalde keuzes? En wat houd je tegen waardoor je dingen juist niet doet? Met inzicht in jezelf en in je drijfveren kom je vooruit.

Als onafhankelijk ondernemerscoach houd ik je een spiegel voor door kritisch vragen te stellen. Dat geeft inzicht in je nog onbenutte mogelijkheden. Het houdt je scherp zodat je verder kunt met concrete stappen. Resultaat: het beste uit jezelf en uit je bedrijf halen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra.

Roeleven & Co

Als coach vind ik het heel erg leuk en uitdagend om mijn kennis en ervaring in te zetten voor ondernemers op het platteland. Veel boeren staan voor de keuze: ‘Hoe ga ik mijn toekomst vormgeven? Ga ik stoppen of ga ik op een andere manier verder met ondernemen?’ We stellen doelen op waar de ondernemers aan willen werken. Mijn inzet is om zonder oordeel waar te nemen en te luisteren, te spiegelen middels gesprekken, opstellingen en verbindende communicatie. En ervoor te zorgen dat de ondernemer vertrouwen heeft in zijn/haar eigen handelen en toekomst.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Je maakt deel uit van een team in een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling. Of van een advocatenpraktijk familierecht. Of je zit in een maatschap op een agrarisch familiebedrijf. In al deze situaties speelt teamvorming een rol – en dat is niet altijd eenvoudig.

Teamontwikkeling heeft zijn ups en downs. Een team in een woelige fase loopt tegen allerlei vraagstukken aan. Hoe is jullie rolverdeling in het team? Hebben jullie zicht op elkaars kwaliteiten? Weet je waar de ander heel sterk in is en krijgt hij/zij de ruimte om hierin te excelleren? Weet je van elkaar waar je niet zo goed in bent en mag dit ook zo zijn? Hoe gaan jullie om met gedoe binnen het team?

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Het team volgt een traject van 4 trainingen met aandacht voor samenwerking binnen het team, vertrouwensbasis, communicatie (waaronder feedback), kwaliteiten van teamleden, formele en informele regels en afspraken. Dit traject kan aangevuld worden met coaching van teamleden.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

We kennen allemaal vormen van weerstand, die in de weg kunnen zitten in het contact met de ander. En omdat de ander weerstand kan hebben die in de weg zit en hij/zij projecteert dit op jou. Weerstand is verzet tegen iets. Weerstand is weerzin, iets waar je geen zin in hebt. In de kern is weerstand angst. Angst voor het nieuwe, het onbekende, iets anders dan je gewend bent. Hoe laat jij zien dat je in de weerstand zit? Hoe laat een ander zien dat hij/zij in de weerstand zit?.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Willy Kempen

In de agrarische sector is een ondernemer vooral een doener en wat minder een prater. Werken in de stal of op het erf geeft afleiding. Maar houd je dat vol en los je daar de echte problemen mee op? Soms is het tijd om de beslissing te nemen dat het anders moet en stappen te zetten. En dat hoef je niet alleen te doen.

Als onafhankelijk agrarisch coach houd ik jou een spiegel voor door kritische vragen te stellen. Daardoor ontdek je zelf een nieuwe en soms heel verrassende weg om problemen het hoofd te bieden. Samen bepalen wij daarbij in het eerste gesprek jouw doel en bekijken we welke stappen er gezet moeten worden om dit doel te bereiken. Dat doen we op een praktische en uitvoerbare manier zodat je weer inzicht en overzicht krijgt in je eigen situatie. Uiteindelijk kan je vanuit je eigen kracht het leven weer oppakken op een manier die bij jou past, zodat je weer tot rust kan komen en je weer zin in de toekomst hebt. Je ziet weer perspectief.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Willy Kempen.

Ik ben beschikbaar voor gespreksbegeleiding en advies bij gesprekken met uw personeel, familie, leveranciers, afnemers et cetera. Je wilt bijvoorbeeld ingrijpende veranderingen doorvoeren op jouw bedrijf of de overname van het bedrijf bespreken die gevoelig ligt. De aanwezigheid van een onafhankelijke en neutrale gespreksbegeleider kan een andere dynamiek geven waardoor alle deelnemers aan het gesprek beter tot hun recht komen. En dat is uiteraard bepalend voor het draagvlak van het resultaat; je komt tot toekomstbestendige afspraken en je draagt zorg voor een goede relatie met alle betrokkenen.

Een familiebedrijf kent vele aspecten. Het is soms mooi als werk en privé met elkaar vervlochten zijn, maar het maakt het ook erg lastig om met voldoende afstand naar de eigen situatie te kunnen kijken. Een coach kan dat wel. Door de juiste vragen te stellen geeft de coach jou inzicht in de eigen situatie. Met deze inzichten kan je weloverwogen beslissingen nemen richting de toekomst die passen bij het bedrijf en bij de mensen die er werkzaam zijn.