Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Deelnemers vergelijken met collega-veehouders in studiegroepverband resultaten om tot een goed verbeterplan te komen. Onderwerpen als bodemstructuur, bemestingsplan, bodemconditiescore, bodemvruchtbaarheid, voerefficiëntie en economisch gewin worden besproken. Op basis van de resultaten van de KringloopWijzer stelt de veehouder samen met zijn adviseur een verbeterplan op, daarin wordt ook gekeken welke mogelijkheden er zijn om met collega’s uit de agrarische sector samen te werken om de mineralenefficiëntie te vergroten.