Curio Breda

Niveau 3 | De beginnend vakbekwaam medewerker veehouderij werkt op een melkveebedrijf. Hij werkt o.a in stallen en in de buitenlucht. Indien hij in een team werkt heeft hij een leidende en sturende rol en heeft hij een voorbeeldfunctie voor zijn collega’s/teamleden. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid bij de productie van dierlijke producten, is aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en diervriendelijke productiemethoden belangrijk. Daarnaast heeft hij ook voortdurend aandacht voor vernieuwing en verandering in de keten bijvoorbeeld in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of verwerking van reststromen.

De eerste twee jaar doe je basiskennis en praktijkervaring op met melkvee en de teelt van gras en voedergewassen. In het derde jaar wordt deze vakkennis verder verdiept. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Breda.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Scalda)

Niveau 4 | De beginnend vakexpert veehouderij werkt op een melkveebedrijf. Hij werkt zelf mee maar heeft ook een aansturende en coördinerende rol als hij met een team werkt. Hij werkt o.a op kantoor, in stallen en in de buitenlucht. De beginnend vakexpert veehouderij heeft voortdurend aandacht voor het optimaliseren van het proces waarbij dierenwelzijn en diervriendelijke productiemethoden uitgangspunt zijn. Daarnaast heeft hij ook voortdurend aandacht voor vernieuwing en verandering in de keten, de maatschappij om hem heen en de kansen en mogelijkheden die dit biedt voor het bedrijf. Bijvoorbeeld in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of verwerking van reststromen.
De eerste twee jaar doe je basiskennis en praktijkervaring op met melkvee en de teelt van gras en voedergewassen. In het derde jaar ga je aan de slag met het analyseren van het melkveebedrijf en het schrijven van een ondernemingsplan. De opleiding wordt als BOL opleiding aangeboden in Breda.

Klik hier voor meer informatie (Je wordt doorgestuurd naar de website van Scalda)